Lecții/Exerciții: Cuprins

 

L1/E1: Introducere. Ex.1
L2/E2,3: Termeni. Ex.2-3
L3/E4,5: Termeni-continuare. Ex.4-5
E.6-7: 6,7: Exercițiul zilei
L4:  Miracole
E8:  Exercițiul 8
E9:  Exercițiul 9
E10:Exercițiul 10
E11:Exercițiul 11
L5:  Grădina Edenului
E12:Exercițiul 12
 E13: L-am pierdut. Nu e superstiție, dar pur și simplu l-am pierdut imediat după ce l-am scris, și nu mai vreau să revin asupra lui.
E14:Exercițiul 14
E15:Exercițiul 15 : Gândurile mele sunt imagini plăsmuite de mine
L6: Vindecarea ca eliberare de toată frica
E16:Exercițiul 16: Nu am gânduri neutre.
 E17: Exercițiul 17: Nu văd lucruri neutre
E18: Nu resimt de unul singur efectele felului meu de a vedea
E19:Nu resimt de unul singur efectele gândurilor mele
E20,21:Sunt hotărât să văd lucrurile altfel
L7:Despre făcătorii de miracole
L8: Frică și conflict
L9: Cauză și efect
L10:Cum a devenit Iisus un Hristos
E22: Ce văd e o formă de răzbunare
E23:Pot scăpa din lumea pe care o văd, renunțând la gândurile de atac
E24: Nu percep ce e în interesul meu
E25:Nu știu la ce serveste niciun lucru
L11: Judecata de apoi 0 altă perspectivă
L12:Ispășire fără sacrificiu.Miracolele ca percepție adevărată.
L13: Percepție versus cunoaștere
L14: Greșeala și eul: Niveluri, trup, minte, conștiință, Akasha
L15:Dincolo de percepție. “A crea” versus “A face”. Rugăciunea
E26:Gândurile mele de atac îmi atacă invulnerabilitatea.
E27:Mai presus de toate vreau să văd
E28:Mai presus de toate vreau să văd lucrurile altfel.
E29:Dumnezeu este în tot ce văd
E30:Pentru că Dumnezeu este în mintea mea.
L16:Judecata. Sisteme de gândire. Diavolul și pomul cunoașterii.
E31: Nu sunt victima lumii pe care o văd.
E32:Eu am inventat lumea pe care o văd.
E33:Există un alt mod de-a privi lumea.
E34:Aș putea să văd pace în schimb
E35:Mintea mea face parte din Mintea lui Dumnezeu.
L17:Predare corectă și învățare corectă
L18:Eul și falsa autonomie – 1.
L19:Eul și falsa autonomie – 2.
 E36:Sfințenia mea învăluie tot ce văd +Despre Cine suntem noi cu adevărat cu Neal Donald Wasch în “Conversații cu Dumnezeu.
 E37:Sfințenia mea binecuvântează lumea +Scurt fragment din “Revoluția conștiinței – Noua spiritualitate și transformarea planetară” cu Ervin Laszlo, Stanislav Grof și Peter Russell.
 E38:Nu există ceva ce sfințenia mea să nu poată face
 L20: Iubire fără conflict +Scurt fragment din “Școala rugăciunii” cu Mitropolitul Antonie.
 L21: Nu trebuie să fie așa +Interviu Horia Țurcanu – Stanislav Grof
 L22: Învățarea prin recompense; Creație și comunicare. + Jude Currivan, cosmolog, instructor și terapeut cu sensibilități extrasenzoriale : fragment din cartea “Experiența akashică, știința și câmpul memoriei cosmice” dedicată investigării experiențelor akashice și scrisă de Ervin Laszlo.

 

L23; E39,40:Vindecare și întregime/ Sfințenia mea e mântuirea mea;Sunt binecuvântat ca Fiu al lui Dumnezeu.  
L24;E41-42:Vindecare și întregime:Despre Spiritul Sfânt/ Dumnezeu merge cu mine oriunde merg; Dumnezeu este puterea mea.
L25;E43:Vinovăția; Timp și veșnicie / Dumnezeu este Sursa mea.
 L26: lecțiile iubirii (1) : Mesajul răstignirii
 L27:Lecțiile iubirii (2); Proiecție versus extindere.
 L28: Lecțiile iubirii (3): Lecțiile Spiritului Sfânt
 E 44-50: Dumnezeu este lumina, Mintea, Iubirea, Puterea. Nu e nimic de temut. Vocea Lui Dumnezeu îmi vorbește…Mă susține Iubirea lui Dumnezeu.