CURS DE MIRACOLE-Teoria

Curs de miracole: Greșeala și eul – niveluri,trup, minte, conștiință, Akasha

By 10 May 2014 July 5th, 2014 No Comments

MATRICEA DIVINĂ1

” Aptitudinile pe care le ai acum sunt doar umbre ale adevăratei tale capacități”1

     Lecția de astăzi este structurată, mai mult decât de obicei, pe idei. Aceste idei sunt  o continuare a lecției trecute referitoare la cunoaștere. Incapacitatea de a ne folosi abilitățile înnăscute pe de o parte, și felul nostru de a percepe “într-un mod neiubitor” pe de altă parte, ne fac deocamdată incapabili de cunoaștere.

      Niveluri și separare:

     Ideea de separare, falsă,  pe care se bazează lumea în care trăim, a condus la nașterea conceptelor de nivel, grad, interval, sau orice alt termen care separă componentele vii sau nevii în bun-rău, evoluat-neevoluat, frumos-urât… acestea generând  conflict, concurență, concurs și în cele din urmă ură.

       ” Spiritul nu are niveluri, iar toate conflictele se nasc din conceptul de niveluri.Numai Nivelurile Treimii sunt capabile de unitate.”1

       Eul, mintea, conștiința:

    Eul, reprezintă “aspectul întrebător al sinelui după separare” . El este de asemenea,“o încercare a minții greșite de a te percepe cum vrei să fii, și nu cum ești” . El este strâns legat de cele două aspecte ale sale: mintea și conștiința.

       Conștiința, determină nivelul de percepție și “a fost prima sciziune introdusă în minte după separare făcând din minte un perceptor și nu un creator”. Mintea asociată eului este o minte confuză, separată de mintea universală, divină,  care înseamnă cunoaștere. ” Iată de ce va trebui să alegi până la urmă să vindeci separarea.”  Până la obținerea cunoașterii însă, trebuie să ne amintim că avem nevoie de o minte corectă și o percepție corectă.

       ” Mintea revine la funcția ei proprie numai când voiește să cunoască.Se pune astfel în slujba spiritului, unde percepția e schimbată.”1

        Trupul:

    Trupul este un instrument de percepție și totodată de învățare, pentru minte. Este translatorul, interfața cu lumea fizică. Din păcate, prin separare, identificarea cu trupul a devenit totală într-o lume a percepțiilor, iar spiritul creator, a devenit aproape inaccesibil minții și total inacccesibil trupului.

       Corecția greșelii:

         ” Eu am fost un om care și-a amintit spiritul și cunoașterea acestuia. Ca om, nu am încercat să contracarez greșeala prin cunoaștere, ci să corectez greșeala de jos în sus. Am demonstrat atât neputința trupului, cât și putința minții.Unindu-mi voia cu a Creatorului meu, mi-am amintit firesc spiritul și adevăratul lui scop. Deși nu pot uni în locul tău voia ta cu a lui Dumnezeu, îți pot șterge din minte toate percepțiile greșite dacă vrei să o pui sub îndrumarea mea…O percepție sănătoasă induce o alegere sănătoasă. ” Mulți sunt chemați, dar puțini sunt aleși”  ar trebui să fie ” Toți sunt chemați, dar puțini aleg să asculte”. De aceea ei nu aleg corect. “Cei aleși” sunt doar cei ce aleg corect mai devreme.”1

             -∞-

            Despre  mintea universală, Dumnezeiască, omniprezentă și la care putem avea acces pe măsură ce conștiința noastră evoluează purtându-ne spre cunoaștere, vorbesc cărțile vechi, sacre, vorbește fizica cuantică , vorbesc din ce în ce mai mult cercetători din domenii ale psihologiei și psihiatriei moderne cum sunt Stanislav Grof ( psihiatrie, psihoterapie, medicină), Gregg Braden( geolog, specialist în tehnologie digitală) , Ervin Laszlo ( filozofia sistemelor) , Peter Russel ( fizică și psihologie experimentală), etc.

           În cartea sa Experiența Akashică- Știința și câmpul memoriei cosmice, Ervin Laszlo ne explică ce înseamnă o experiență akashică, ne împărtășește din experiențele akashice ale unor persoane și nu în ultimul rând se referă la pașii importanți pe care îi face știința în demonstarea acestor realități subtile:

“Experiența akashică survine în multe forme, dimensiuni și caracteristici, este trăită de indivizi de tot felul, toate ipostazele acesteia transmițând informații privind lumea reală – cea de dincolo de creier și de corp. Experiența akashică acoperă un spectru larg, de la vizualizări artistice și viziuni creative, la vindecări la distanță, experiențe din apropierea morții, comunicări de la persoane decedate și amintiri personale din vieți trecute.

Indiferent de conținutul acesteia, experiența akashă transmite ideea că subiectul care o trăiește nu este separat de obiectele experienței sale, în sensul că ” eu, subiectul care are această trăire, sunt legat în moduri subtile, dar reale, de celelalte persoane și de natură”. În experiențele mai profunde de acest fel este prezent sentimentul că “eu și cosmosul suntem una”.

Actualmente știința traversează o schimbare de paradigmă fundamentală. Conceptul privind universul a științei clasice s-a dovedit eronată. “Elementul” primar al universului este energia, nu materia, iar spațiul nu este nici gol, nici pasiv – e plin de energii  virtuale și de informații. Universul este un sistem integral de evoluție, uluitor de coerent și interconectat.

Oamenii de știință din prima linie descoperă o dimensiune mai profundă a universului, o dimensiune căreia îi dau nume diferite, spunându-i spațiu-timp fizic, hiperspațiu, câmp holografic, ordine implicită sau non-eter…Acesta e câmpul unificat pe care Einstein l-a căutat până aproape de sfârșitul vieții sale. 

În ceea ce privește rolul său cosmic și realitatea pe care o cuprinde, câmpul unificat reprezintă o redescoperire a conceptului antic de Akasha. În India antică, cuvântul sanscrit Akasha înseamnă “cer cosmic”, asemănător conceptului nostru de spațiu. Dar Akasha se referă nu numai la spațiu, în sens modern; de asemenea și mai presus de toate se referă la sferele superioare ale viații și existenței. Înțelepții hinduși cred că toate lucrurile provin  – și descind apoi – din sursa cosmică, pe care a numit-o Akasha…despre Akasha s-a spus că păstrează caracteristicile tuturor celor cinci elemente ( aer, foc, apă, pământ, Akasha fiind primul element- cel fundamental). Și s-a mai spus că păstrează urma a tot ce s-a întâmplat vreodată în spațiu și timp. Akasha este memoria de durată a cosmosului : este ” biblioteca akashică”.2

 Mai jos este un interviu cu Ervin  Laszlo care din păcate nu este tradus decât până la jumătate (minutul 7) – singurul pe care l-am găsit cu traducere în limba română.

 

finish


 

1: ***Curs de miracole-Text, Cap. 3-Percepția inocentă, pp.38-40

2.Ervin Laszlo, Experiența Akashică- Știința și câmpul memoriei cosmice, Elena Francisc Publishing, 2012, pp.10-13.